เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "ความรู้สึกเชิงจำนวน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจ สามารถอธิบายถึงการได้มาของตัวเลข และรู้ค่าของจำนวน 1 – 100
- เข้าใจ และเห็นรูปแบบของการบวก – ลบ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถหาวิธีการจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม

week1บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 1


กิจกรรมการเรียนรู้
          วันแรกของการเรียนรู้คุณครูทบทวนเกี่ยวกับการบ้าน และค่าประจำหลัก  พี่ๆ ป.1 สามารถสนทนาถาม – ตอบได้ดีเยี่ยมค่ะ  หลังจากนั้นครูยังให้การบ้านให้พี่ๆ กลับไปพับหลอดกาแฟเป็นรูปสามเหลี่ยมมาคนละ 50 ชิ้น เพื่อที่จะเป็นสื่อการรู้ในวันต่อไป
          วันต่อมาตลอดทั้งสัปดาห์พี่ๆ ป.1 สนุกสนานกับการได้เล่นกับสื่อ / อุปกรณ์ที่ตนเองได้มีส่วนร่วมเตรียมมา และคุณครูให้พี่ๆ ตีตารางแบ่งเป็นค่าประจำหลัก  ดังนี้
หลักร้อย
หลักสิบ
หลักหน่วย

หลังจากนั้นคุณครูจะเป็นคนให้โจทย์ เช่น “ในมือของพี่ๆ มีคนละ  5  ชิ้น หนึ่งชิ้นวางที่หลักร้อย   สองชิ้นวางที่หลักสิบ  และอีกสองชิ้นวางที่หลักหน่วย  แล้วให้พี่ๆ ช่วยกันอ่านค่าตามที่วาง (122)  ซึ่งพี่ๆ ทุกคนสามารถอ่านค่าตามที่วางได้เยี่ยมมากค่ะ  นอกจากให้วางแล้วยังสร้างโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น โดยการให้หยิบออกแล้วอ่านค่าใหม่  อีกทั้งให้พี่ๆ มีส่วนร่วมในการสร้างโจทย์ให้เพื่อนๆ อีกด้วยจึงทำให้พี่ๆ สนใจและสนุกกับการได้เรียนรู้เยี่ยมมากค่ะ
บรรยากาศในชั้นเรียน
         บรรยากาศในชั้นเรียนเต็มไปด้วยความสนใจ ความกระตือรือร้น การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จึงทำให้ทั้งคุณครูและพี่ๆ ป.1 มีความสุขที่ได้ร่วมเรียนรู้ค่ะ
   *** สืบเนื่องจากก่อนปิด Quarter1 พี่แก้มไม่ยอมเข้าเรียน และในสัปดาห์แรกนี้ช่วงที่ได้เรียนรู้กับสื่อ / อุปกรณ์พี่แก้มร่วมเรียนรู้กับเพื่อนๆ ทุกวัน แต่เวลาทำงานต้องกระตุ้นมากเป็นพิเศษบางวันก็ทำงานบางวันก็ไม่ทำงานค่ะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น