เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "ความรู้สึกเชิงจำนวน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจ สามารถอธิบายถึงการได้มาของตัวเลข และรู้ค่าของจำนวน 1 – 100
- เข้าใจ และเห็นรูปแบบของการบวก – ลบ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถหาวิธีการจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม

week6


บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 6
          จากสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นสังเกตเห็นว่าพี่ๆ หลายคนเริ่มเกิดความรู้สึกเชิงจำนวนในจำนวนที่มีค่าไม่เกินสองหลัก  และในสัปดาห์นี้คุณครูสอดแทรกเลขสามหลักหลายคนก็สามารถทำได้  และก็ยังมีบางส่วนที่ต้องคอยกระตุ้น หลังจากนั้นคุณครูลองกระตุ้นด้วยโจทย์การคิดที่ท้าทายมากขึ้นโดยครูกำหนดให้ใช้ตัวเลขเลข 1 – 9 ลงในช่องว่างโดยให้ตัวเลขไม่ซ้ำกันและหาผลรวมได้มากที่สุดและน้อยที่สุด


             วันแรกๆ ยังตั้งกระตุ้นด้วยคำถามบ่อยๆ หลังจากนั้นพี่ๆได้ฟังเพื่อนๆ แลกเปลี่ยนวิธีการคิดและการได้มาของคำตอบก็สามารถทำได้เองค่ะ
** มีบางส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม คุณครูให้โจทย์ที่ง่ายสำหรับนักเรียนแต่ละคนค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น