เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "ความรู้สึกเชิงจำนวน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจ สามารถอธิบายถึงการได้มาของตัวเลข และรู้ค่าของจำนวน 1 – 100
- เข้าใจ และเห็นรูปแบบของการบวก – ลบ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถหาวิธีการจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม

week5


บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 5
กิจกรรมการเรียนรู้
          เพื่อให้พี่ๆ ป.1 เข้าใจเกี่ยวกับการบวกเลขมากขึ้น สัปดาห์นี้ยังอยู่กับเรื่องการบวกเลขสองหลัก ในสัปดาห์นี้สังเกตได้ชัดเจนว่าพี่ๆ เข้าใจเกี่ยวกับการบวกมากขึ้นสามารถคิดได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งมีวิธีที่หลากหลายสามารถแลกเปลี่ยนร่วมกับเพื่อนๆ ได้ดีเยี่ยมค่ะ
          และในสัปดาห์นี้กระตุ้นด้วยโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้นโดยการเพิ่มหลักที่มากขึ้นเป็นสามหลัก พี่ๆ ก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเยี่ยมมากค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น