เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "ความรู้สึกเชิงจำนวน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจ สามารถอธิบายถึงการได้มาของตัวเลข และรู้ค่าของจำนวน 1 – 100
- เข้าใจ และเห็นรูปแบบของการบวก – ลบ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถหาวิธีการจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม

week8


บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 8
                จากหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสังเกตได้ว่าพี่ๆ ป.1 เข้าใจเกี่ยวกับการบวกสามารถจัดการกับตัวเลขได้อย่างเหมาะสมกับตัวเองอีกทั้งมีหลากหลายวิธีการคิดยอดเยี่ยมมากค่ะ
                ในสัปดาห์นี้คุณครูจึงเริ่มต้องด้วยลบ แต่จะยังใช้กระบวนการคิดและเรียนรู้ผ่านสื่อจริงก่อน โดยใช้สื่อชุดแผ่นร้อย คุณครูกระตุ้นด้วยโจทย์ปัญหาพี่ๆ หาวิธีการคิดผ่านสื่อชุดแผ่นร้อย วันต้นสัปดาห์พี่ๆ ยังไม่เข้าใจเรื่องการแบ่งเพราะ คุณครูแจกสื่อให้นักเรียนคนละ 1 ชุดแต่ละชุดมีจำนวน 55  (แท่งสิบ 4 แท่ง หน่วยจิ๋ว 15 หน่วย) บางคนสับสนไม่รู้จะต้องแบ่งจากส่วนใด หลังจากนั้นคุณครูก็กระตุ้นด้วยคำถามประมาณสักวันพุธพี่หลายคนเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่ง
               ในสัปดาห์นี้คุณครูไม่ได้เร่งรีบ ให้พี่ๆ ป.1 ค่อยๆ คิด และเล่นกับสื่อให้คุ้นเคยก่อนค่ะ
 ** มีบางส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม คุณครูให้โจทย์ที่ง่ายสำหรับนักเรียนแต่ละคนค่ะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น