เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "ความรู้สึกเชิงจำนวน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจ สามารถอธิบายถึงการได้มาของตัวเลข และรู้ค่าของจำนวน 1 – 100
- เข้าใจ และเห็นรูปแบบของการบวก – ลบ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถหาวิธีการจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม

week7


บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 7
          สัปดาห์นี้ยังอยู่กับการบวกเช่นเคยเพราะอยากให้พี่ๆ ป.1 เกิดความรู้สึกเชิงจำนวนและเข้าใจเกี่ยวกับการบวกให้ได้มากที่สุด และในสัปดาห์นี้สอดแทรกเรื่องการลบเข้าไปด้วยแต่ยังจะไม่ใช้คำว่าลบ เช่น คุณครูกำหนดให้เลขจำนวน “49  มีเลขใดบ้างที่รวมกันแล้วได้ 49  และแยกออกมาเรื่อยๆ ตามลำดับจนเลขสุดท้ายคือ 1 ดังตัวอย่างหลังจากนั้นคุณครูกระตุ้นด้วยโจทย์ใหม่โดยคุณครูมีคำตอบให้เช่น 59 แล้วกำหนดตารางให้ดังรูป และให้ตัวเลขไม่ซ้ำกันแต่ให้ผลรวมแนวนอนและแนวตั้งเท่ากันในสัปดาห์นี้ก็จะมีสื่อชุดแผ่นร้อยช่วยในการคิด พี่ๆ บางคนมองเห็นภาพเมื่อให้สื่อช่วยคิด และอีกบางส่วนยังมองไม่เห็นภาพ แต่สุดท้ายทุกคนก็สามารถทำได้ยอดเยี่ยมมากค่ะ
** มีบางส่วนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม คุณครูให้โจทย์ที่ง่ายสำหรับนักเรียนแต่ละคนค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น