เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic : "ความรู้สึกเชิงจำนวน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

- เข้าใจ สามารถอธิบายถึงการได้มาของตัวเลข และรู้ค่าของจำนวน 1 – 100
- เข้าใจ และเห็นรูปแบบของการบวก – ลบ อีกทั้งยังเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน สามารถหาวิธีการจัดการกับตัวเลขได้ง่ายขึ้น
- นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม

week9


บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 9
               
                      เมื่อได้เรียนรู้ผ่านสื่อจริงแล้วพี่ๆ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งแล้ว ในสัปดาห์นี้เชื่อมโยงเข้าสู่การวาดภาพ (กึ่งรูปธรรม) โดยใช้การวาดภาพชุดแผ่นร้อย ส่วนการแบ่งให้วิธีการขีดออก หรือนับออก โดยการเริ่มจากการกระตุ้นด้วยโจทย์ที่ง่ายๆ และค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้น
                     การเรียนรู้ผ่านการวาดภาพนี้พี่ๆ หลายคนยังสับสนเกี่ยวกับการนับออก แต่เมื่อคุณครูกระตุ้นด้วยคำถามก็สามารถแก้ปัญหาได้ และอีกบางส่วนเข้าใจดีมาอีกทั้งสามารถแนะนำเพื่อนๆ ได้  เพื่อนคนที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะ เอาไว้เปิดเรียน Quarter 3 พี่ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลบค่ะ  สำหรับสัปดาห์นี้พี่ๆ ก็ทำได้ดี และเต็มที่แล้วค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น